skannaus lahti
Testaa AutoVue
 

Ulkoistettu piirustusarkisto

ProDoc Systems huolehtii piirustusarkiston nykyaikaistamisesta. Vanhat paperi- ja mikrofilmiarkistot siirretään HyperDoc-järjestelmään. Silloin isännöitsijöillä, huoltomiehillä ym. on piirustukset käytettävissä suoraan työpisteissä. Piirustuksista voidaan mitata pinta-aloja. Niihin voidaan tehdä merkintöjä. Ne voidaan tulostaa halutussa mittakaavassa ja koossa. Tai ne voidaan lähettää vastaanottajalle esim. sähköpostin liitteenä.

Puuttuuko tietoa nykyaikaisesta piirustusten käsittelystä ?

Tuntuuko suunnittelijoiden käyttämä kieli ja termit vaikeilta ? Onko AutoCAD-versiot, Microstation, 3D, ulkoiset referenssit, DWG, DXF, POINT, ym. ym. tuttuja ?

Vai eikö aika yksinkertaisesti riitä digitaalisen piirustusarkiston ylläpitoon ?

Koska yhä useammin piirustukset ovat digitaalisessa muodossa, tulee edellä mainitut kysymykset eteen. ProDoc Systems ylläpitää asiakkaiden piirustusarkistoja ja valvoo heidän etujaan korjaus- ja uudishankkeissa, kun on kysymys tietojen tuottamis- ja tallennusformaateista.

Modernin tietoliikenteen, hyvin suunnitellun ja toimivan arkistointijärjestelmän sekä vankan kokemuksen ansiosta ProDoc Systems tarjoaa asiakkailleen konseptin, joka helpottaa isännöitsijöiden työtä ja on kustannuksiltaan edullinen.

lisätietoja

Asiakkaitamme

Me skannaamme, arkistoimme ja vektoroimme dokumentteja erikokoisille yrityksille ympäri Suomea. Asiakkaitamme ovat mm:

Suunnittelutoimistot:
Skannaamme piirustukset sähköiseen muotoon, niin että niitä voidaan käyttää CAD-suunnittelussa.
Isännöinti-, kiinteistö- ja huoltoyhtiöt:
Siirrämme skannaamalla piirustukset joko yksinkertaiseen arkistoon, jossa kuvia voidaan katsella selailuohjelmalla tai kehittyneenpään HyperDoc arkistoon. Tekniset piirustukset pidetään rasterimuodossa, paitsi arkkitehtipohjat, jotka käsin vektoroidaan.
Sähkö- ja energialaitokset:
Skannauksen yhteydessä piirustusten tunnistetiedot tallennetaan niin, että ne ovat luettavissa asiakkaiden omissa dokumenttiarkistoissa.
Kaupungit ja kunnat:
Teemme rasterimuotoisten pohjakarttojen ja erilaisten johtopiirustusten skannausta, monipistekalibrointia ja leikkausta.
Teollisuus:
Yritykset, joiden tarpeisiin kuuluu pääsääntöisesti kunnossapitoarkistojen sekä omien tuotteiden huolto- ja luovutusdokumenttien skannaus.